thienlong

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI NHẤT, NHÌ, BA

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 097853**** 05-09-2022 15:41:16 Điện thoại Samsung Galaxy A22 C1erfqa
2 070603**** 05-09-2022 16:56:39 Laptop Dell Core i5 gfmr9hp
3 097803**** 12-09-2022 16:27:27 Laptop Dell Core i5 Ja2cprg
4 098393**** 12-09-2022 18:00:38 Xe Honda Air Blade 125cc 7LN38P4